Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

 
СТОП булінг Безоплатна правова допомога
  
  
  
  
Календар свят України. Граматика української мови
  
  
  

На допомогу керівнику

Ведення кадрового діловодства є обов'язковим напрямом роботи будь-якого закладу.

На жаль, багато керівників не приділяють цьому питанню належної уваги.

А це може потягнути за собою нарахування штрафних санкцій, отримання судових позовів тощо.

Розділ "На допомогу керівнику" створено з метою недопущення порушень і приведення системи кадрового діловодства у відповідність до законодавства України.

 

 

Документи особової справи
 
Перелік документів особової справи та порядок її формування регламентують пункти 12-13 глави 2 розділу IV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін'юсту від 18.06.2015 № 1000/5
(надалі Правила № 1000/5).
Та наказом Мін'юсту від 04.07.2018 № 2277/5 внесено зміни до цих Правил
(зміни чинні з 25.08.2018).
В особовій справі мають бути лише документи, передбачені Правилами № 1000/5, максимальна кількість яких становить 25 видів документів.
Якщо в Правилах № 1000/5 немає певного виду документів, до особової справи такі документи не долучають.
 
Список документів особової справи

1. Внутрішній опис особової справи

2. Заява про прийняття на роботу або письмовий трудовий договір (контракт)

3. Копія наказу про прийняття на роботу (витяг зі зведеного наказу)

4. Особовий листок з обліку кадрів

5. Доповнення до особового листка з обліку кадрів

6. Автобіографія

7. Копія паспорта

8. Копія облікової картки платника податків

9. Копія військового квитка (за наявності)

10. Копії документів про освіту

11. Копії документів про науковий ступінь, вчене звання

12. Заява про переведення на іншу роботу (посаду)

13. Заява про прийняття за сумісництвом

14. Заява про зміну біографічних даних

15. Копія наказу про переведення на іншу роботу (посаду)

16. Копія наказу про прийняття за сумісництвом

17. Копії документів про внесення змін до облікових документів у зв'язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові)

18. Копії документів, що є підставами для надання пільг (за наявності)

19. Характеристики

20. Копії документів про підвищення кваліфікації

21. Копії документів про стажування

22. Копії документів про заохочення (нагородження, преміювання)

23. Документи з атестації

24. Заява про звільнення

25. Копія наказу про звільнення (витяг зі зведеного наказу)